Kooperativ ledningsstil och stort egenansvar

Vi är övertygade om att människan i sitt ekonomiska agerande söker en mening och en uppgift som tillåter henne/honom att utveckla sin personlighet.

Den berömda österrikiska neurologen och psykiatern Viktor E. Frankl uttrycker det så här:

"Det är inte själva yrket som sådant, utan det är upp till var och en av oss, att skapa en existens där arbetet på ett personligt och specifikt plan spelar in och gör livet meningsfullt eller inte."

(WALTER GROUP ger sitt stöd till Viktor Frankl Zentrum i Wien sedan det grundades 2004. Det främjar utbredningen av Viktor Frankls lära och tankevärld.)

 

Vår företagsfilosofi bygger på en kooperativ ledarstil och ett stort förtroende gentemot våra anställda. Dessa agerar till viss del som entreprenörer, med ett stort egenansvar.

 

Även vår familjära atmosfär går i linje med denna grundinställning och långvariga relationer till våra medarbetare är speciellt viktiga för oss. Vi ser socialt ansvar som en viktig förutsättning för hållbar framgång inom företaget.

 

Kulturell mångfald och socialt ansvar

WALTER GROUP strävar efter att attrahera de bästa talangerna från hela Europa till företaget. Vi välkomnar den kulturella mångfalden och främjar många aktiviteter som syftar till att vårda de sociala kontakterna. Vi bejakar en hälsosam livsstil och stöder våra medarbetares sport- och fitnessaktiviteter.

 

Därutöver erbjuder WALTER GROUP alla sina medarbetare och affärspartners den säkerhet som följer med ett sunt och finansiellt starkt, privatägt företag.

 

Vi erbjuder våra kunder en högklassig service i samklang med vår natur och miljö och vill därmed också långsiktigt bidra till det ekonomiska välståndet och den sociala sammanhållningen.


Ytterligare information:

^ - Top

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du användningen av cookies. Om du vill utesluta vissa cookies, klickar du här. Mer information om hur vi hanterar dina uppgifter hittar du i användarvillkor och dataskyddsinformation.

Acceptera