En uppgift med framtidsutsikter ...

Varuutbytet världen över växer från år till år. Modern kommunikationsteknik gör det allt lättare att skapa globala affärsrelationer.

 

Ett snabbt, pålitligt varuutbyte förutsätter optimala och flexibla transportlösningar. Detta är å ena sidan förknippat med mångsidiga, yrkesmässiga utmaningar och å andra sidan med säkra framtidsutsikter.

 

I stort sett är LKW WALTER oberoende av konjunkturförändringar. Detta beror på vår specialisering i transportbranschen, de många olika branscher som våra kunder kommer ifrån och naturligtvis också vår kundstruktur som omfattar små och mellanstora företag samt internationella koncerner.

 

Detta ger företaget säkerhet och garanterar hållbar framgång.

Trailerlastning vid terminalen i Rostock
Trailerlastning vid terminalen i Rostock
Transportmanagern
Transportmanagern
Vägtransport Truck & Trailer
Vägtransport Truck & Trailer

Innovation genom pionjärarbete inom kombinerad trafik

En allt större transportefterfrågan kräver innovativa transportlösningar som är förenliga med klimatförändringar och fluktuerande bränslepriser. Ända sedan 1984 har LKW WALTER bedrivit pionjärarbete inom utvecklingen av kombinerad trafik på järnväg/väg resp. inom Short Sea Shipping.

Förenklad presentation av LKW WALTER:s europeiska nätverk i kombinerad trafik Förbindelser kombitrafik

Med mer än 300 dagliga avgångar på över 200 Short Sea- och järnvägslinjer kopplar LKW WALTER med hjälp av kombinerad trafik samman alla viktiga ekonomiska centra i Europa.

 

Som en av de största aktörerna i den europeiska kombitrafiken bidrar LKW WALTER med detta miljövänliga transportalternativ avsevärt till att minska CO2-utsläppen.


Ytterligare information:

^ - Top

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du användningen av cookies. Om du vill utesluta vissa cookies, klickar du här. Mer information om hur vi hanterar dina uppgifter hittar du i användarvillkor och dataskyddsinformation.

Acceptera