I denna kommunikation beskrivs hur LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG, NÖ-Süd Industri Center, Strasse 14, 2355 Wiener Neudorf, Österrike, datenschutz@walter-group.com och alla anknutna koncernföretag ("WALTER GROUP", "vi"), behandlar dina personuppgifter. En lista över de viktigaste anknutna koncernföretagen, på vilkas vägnar följande information anges, hittar du här.

WALTER GROUP ansvarar för att dina personuppgifter är tillräckligt skyddade och följer alla rättsliga föreskrifter om dataskydd, lagenlig hantering och sekretess för personuppgifter samt datasäkerhet.

Följande uttalanden är allmänna och avser all databehandling inom WALTER GROUP. Det innebär att följande påståenden endast gäller delvis för dig.
^ - Top

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du användningen av cookies. Om du vill utesluta vissa cookies, klickar du här. Mer information om hur vi hanterar dina uppgifter hittar du i användarvillkor och dataskyddsinformation.

Acceptera