Internet of Things, Big Data och Artificial Intelligence – Den digitala tidsåldern öppnar många nya möjligheter. Den påskyndar förändringar. Den förbinder olika områden inom företaget. Dessutom påverkar den hur vi arbetar och kommunicerar med våra kunder och partners.

Digital transportövervakning

Filmstreifen play
True
http://www.lkw-walter.se/-/m/images/lkw/kunden/digital/filmstreifen.gif
LKW WALTER arbetar intensivt med att optimera processer genom digitala lösningar. Vi förenklar och automatiserar transporter med våra nya tekniker och koncept. I syfte att integrera alla deltagare och processer längs leveranskedjan (Supply Chain), att öka insynen och datakvaliteten samt att påskynda informations- och dataflöden.

7 goda skäl som talar för LKW WALTER

Låt er övertygas av era fördelar! Klicka här om ni vill att vi skickar ett oförbindligt erbjudande.

Era fördelar med digitalisering i detalj

Kunskapsförsprång genom transportövervakning Kunskapsförsprång genom transportövervakning

Kunskapsförsprång genom transportövervakning

Våra fordon är utrustade med den senaste telematiken. Vi övervakar dem helt automatiskt. Systemen beräknar kontinuerligt den förväntade ankomsttiden (ETA) med hänsyn till chaufförens återstående körtid och den aktuella trafiksituationen. Så vi vet alltid var er last befinner sig och när lastbilen når lastnings- eller lossningsplatsen. Vid oförutsedda avvikelser får transportplaneraren omgående information och kan hitta alternativa lösningar.


Ha full översikt över era transporter! Naturligtvis kan även ni spåra hela transportprocessen och ETA. Vår kundportal CONNECT ger er den respektive informationen i realtid, från orderplacering till lossning. Ni kan utnyttja denna kunskapsfördel för att optimera era processer.


ERA FÖRDELAR

 • Aktuell information
 • Optimerad användning av lastramperna
 • Driftstopp kan undvikas
 • Förbättrad kundservice
 • Automatisering av era processer
Skräddarsydda transportprocesser Skräddarsydda transportprocesser

Skräddarsydda transportprocesser

LKW WALTER kan erbjuda er individuellt anpassade transportlösningar. För att möjliggöra detta bör all information om era specifika behov vara tillgänglig för våra medarbetare. Därför lagrar vi er transportrelevanta kundinformation i EN central kunskapsdatabas.


Dessutom kan vi med "Business Rule Configurator" ta hänsyn till era specifika arbetssteg. Därigenom kan vi hantera era verksamhetsprocesser och definiera individuella och automatiserade övervakningsprocesser. Detta möjliggör en exakt hantering av hela transportprocessen samt ökar effektiviteten vid planering och genomförande.


ERA FÖRDELAR

Beaktande av individuella behov vid planering och genomförande:
 • Öppettider
 • Avisering
 • Lastsäkringsutrustning och mycket mer
Välinformerade förare genom LOADS TODAY-appen Välinformerade förare genom LOADS TODAY-appen

Välinformerade förare genom LOADS TODAY-appen

En bra förare är en av de viktigaste faktorerna för en lyckad transport. Vår LOADS TODAY-app är ett viktigt bidrag till detta. Den förkortar inlärningsfasen för nya förare och ger dem information om era individuella behov.


Med "virtuella checkpoints" fokuserar vi på era individuella fabriksbestämmelser. Då föraren når en kontrollpunkt som upprättats av oss, kommer hen att få instruktionerna för er lastnings- eller lossningsplats via LOADS TODAY-appen. Därmed erhåller hen rätt information på rätt tidpunkt.


Dessutom tillhandahåller våra app-baserade e-learnings förarna med ämnesspecifikt innehåll i en enkel form. Till exempel avseende personlig skyddsutrustning eller åtgärder för att förbättra lastsäkringen.


ERA FÖRDELAR

 • Förkortad inlärningsfas för chaufförer
 • Optimal service vid genomförande av transporter
 • Tydlia och lättförståeliga e-learnings med bilder och videon
Era varor i säkra händer Era varor i säkra händer

Era varor i säkra händer

LKW WALTER garanterar bästa möjliga transportsäkerhet med olika åtgärder. Till exempel arbetar endast certifierade förare för oss. Vi väljer de transportrutter som är snabbast och säkrast.


När era varor är på väg övervakar vi transporten med moderna telematiksystem dygnet runt. Under pauserna är våra förare skyldiga att använda kontrollerade och säkra parkeringsplatser. Det individuellt utformade "Geofencing"-programmet informerar er automatiskt om ankomsten av fordonet till lastnings- och lossningsplatsen.


ERA FÖRDELAR

 • Ökad transportsäkerhet
 • Användning av kontrollerade parkeringsplatser
 • Undvikande av "no-go"-zoner (t.ex. platser där många stölder förekommer)
Flexibel kapacitet för varierande volymer Flexibel kapacitet för varierande volymer

Flexibel kapacitet för varierande volymer

Genom vårt samarbete med ett övergenomsnittligt antal certifierade transportpartners kan vi reagera exceptionellt snabbt på säsongs- eller konjunktursvängningar.


Med en knapptryckning kan vi i vår företagsomfattande lastutrymmesöversikt identifiera vilka lastbilar som för närvarande är lediga i ert område. Detta undviker (tids-)krävande sökning efter lämpligt lastutrymme.


Våra transportplanerare ser till att undvika tomkörningar och gör en sammanställning av den tillgängliga kapaciteten för att kunna reagera flexibelt på era behov. Dessutom säkerställer vi genom långsiktig planering att det även under perioder med hög volatilitet finns tillräckligt med fraktutrymme tillgängligt för er.


ERA FÖRDELAR

 • Ytterligare kapacitet
  - i hela Europa
  - på väg och i kombinerad trafik
 • Endast godkända transportpartner
CONNECT - Med ett klick får ni en översikt över era beställningar CONNECT - Med ett klick får ni en översikt över era beställningar

CONNECT - Med ett klick får ni en översikt över era beställningar

På vår kundportal CONNECT kan ni snabbt och enkelt hantera era transportuppdrag. Ni gör er bokning online, får information om lastbilen och kan ladda ner fraktdokumenten direkt.


Dessutom kan ni följa transportförloppet live i CONNECT. Från beställning till lossning, kommer ni att få fortlöpande information om (ETA) er transport och om redan avklarade milstolpar. Ni informeras alltid om oförutsedda händelser som t.ex. trafikköer.


CONNECT är tillgängligt på 27 språk och arbetar sida vid sida med LOADS TODAY-appen. Chauffören bekräftar avklarade milstolpar som t.ex. en lastning och sparar dem i appen. Ni kommer också att få denna information automatiskt via kundportalen. Det innebär att ni alltid har full översikt över era beställningar.


ERA FÖRDELAR

 • Tillgänglig dygnet runt (24/7)
 • Uppdragsöversikt med aktuell transportstatus
 • Fraktdokument för nedladdning

Kundportalen CONNECT

Anslutning Anslutning

Anslutning

LKW WALTER använder den senaste tekniken för att göra samarbetet med er ännu effektivare. Som ett resultat av detta optimerar vi kontinuerligt transportprocesserna och automatiserar dem där det är möjligt och förnuftigt. Detta resulterar i många fördelar. Till exempel mindre administrationsinsats för repetitiva processer.


Optimering av transportprocesser innebär att vi anpassar oss till er IT. Genom vårt standardiserade API-gränssnitt (Application Programming Interface) erbjuder vi er möjligheten att automatisera era processer och därmed bidra till ett pålitligt och snabbt datautbyte.


Viktigt: Vi arbetar med nästan alla format! Till exempel, det elektroniska datautbytet. På begäran kan även individuella IT-lösningar integreras.


ERA FÖRDELAR

 • Överföring av era data - 100 % datakvalitet
 • Automatiska status- och positionsmeddelanden
 • Tekniskt och operativt säker hantering

Electronic Data Interchange (EDI)

Digitalisering skapar ny potential och många nya möjligheter. LKW WALTER utnyttjar dessa tillsammans med intelligenta lösningar som förenklar och automatiserar processer och ständigt ökar transportkvaliteten. Med andra ord: LKW WALTER utformar redan idag morgondagens transportframtid.

Har ni fler frågor om digitalisering?

Önskar ni ytterligare detaljer, allmän information eller har ni särskilda behov? Fyll bara i formuläret, så får ni genast kontaktuppgifterna till er personliga kontakt.

Ytterligare information:

^ - Top

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du användningen av cookies. Om du vill utesluta vissa cookies, klickar du här. Mer information om hur vi hanterar dina uppgifter hittar du i användarvillkor och dataskyddsinformation.

Acceptera