SHEQ-management

Safety/Security - Health - Environment - Quality

Vid utförandet av våra tjänster strävar vi efter att uppfylla kundernas önskningar bättre än konkurrenterna.

Ledord från vår firmagrundare och styrelseordförande
Det integrerade managementsystemet samlar alla processer, metoder och verktyg tillsammans i en enhetlig struktur, vilken är nödvändiga för att uppfylla de många uppgifterna inom områdena säkerhet, hälsa, miljö och kvalitet.

Till SHEQ-managementgruppen hör även medarbetare inom transportpartner-management, som kan ta hand om temaövergripande dagordningar direkt och utan ytterligare mellanhänder.

Milstolpar och tidsperioder

För mer än 25 år sedan lades med lanseringen av ett kvalitetsmanagementsystem grundstenen för dagens SHEQ-Management.
Certifikat ISO 9001:2008 Certifikat ISO 9001:2008 SHEQ-rapport 2006 SHEQ-rapport 2006 Company report 2016 Company report 2016 Certifikat ISO 14001:2004 Certifikat ISO 14001:2004

1990
Start för skapandet av ett kvalitetsledningssystem

1992
Kvalitetscertifiering enligt ISO 9002:1987 

1995
Start av ett operativt miljömanagementsystem 

1996
Etablering av ett hälso- och säkerhetsmanagementsystem 

1997
SQAS-bedömning (Safety and Quality Assessment for Sustainability) 

2000
Utveckling av ett omfattande transportpartner-managementsystem; integration av transportpartners i våra managementsystem 

2004
Undertecknande av "Europeisk trafiksäkerhetsstadga" 

2005
Sammanslagning av ansvarsområdena säkerhet, hälsa, miljö och kvalitet i ett integrerat managementsystem - kallat SHEQ-management (Safety, Health, Environment, Quality). Nominering av SHEQ-managementgrupper.

2008
Etablering av säkerhetsmanagement och integration i SHEQ-management (Safety, Security, Health, Environment, Quality)

2009
Anslutning till det erkända europeiska initiativet för hållbar affärsverksamhet "Responsible Care"

2010
AEO-F-certifiering (Authorised Economic Operator Customs and Security)

2011
Start av företagsinitiativet "Framgång genom kvalitet"

2012
Intensifiering av förarutbildningen för kombinerade transporter (FIT) i samarbete med DEKRA, med fokus på service, säkerhet och lastsäkring

2013
Implementering av en uppförandekod

2014
Första CSR-prestanda-utvärderingen ("Silver Level") av EcoVadis, den globala plattformen för CSR-kvalitetsbetyg.

2015
Skapande och revision av ett HACCP-koncept (Hazard Analysis and Critical Control Points) för transport av förpackade livsmedel.

2016
Certifiering av vårt miljöhanteringssystem enligt ISO 14001

2018
CSR-prestandabedömning "GOLD Level" genom ECOVADIS

Uppgifter som ingår i SHEQ-management

Arbetsuppgifterna för SHEQ-managementgruppen från LKW WALTER är lika anspråksfulla som varierade:
 • Managementmöten med styrelsen varje halvår
 • Temainriktat deltagande i managementmöten med trafik- och försäljningsansvariga
 • Månatliga rundabordssamtal med SHEQ-managementgruppen
 • Organisation och implementering av särskilda tekniska utbildningar och workshops
 • Coaching av medarbetare
 • Organisation och implementering av interna audits
 • Genomförande av externa revisioner (hos kunder och organisationer)
 • Riskhantering: analys av händelser, utveckling av förebyggande åtgärder
 • Stöd från transportpartner-management
 • Samordning av CSR-aktiviteter (Corporate Social Responsibility)
 • Återcertifiering av managementsystem
 • Helpdesk vid nödsituationer
 • Planering, genomförande och styrning av tematiska projekt (till exempel införa säkerhetsmanagement), inblandning av andra delade tjänster (Shared Services)
 • Deltagande i internationella arbetsgrupper (harmonisering av standarder, utveckling och förbättring av standarder, etc.)

Deklaration från företagsledningen

Bläddra PDF Storlek
Socialt ansvar 1,50 MB
Code of Conduct 189 KB
Miljörapport 1,50 MB

Samarbete med organisationer

LKW WALTER engagerar sig i ett flertal internationella organisationer med syftet att vidareutveckla de transportrelaterade säkerhets-, hälso-, miljö- och kvalitetskraven samt att standardisera dessa i hela Europa.


Ytterligare information:

^ - Top

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du användningen av cookies. Om du vill utesluta vissa cookies, klickar du här. Mer information om hur vi hanterar dina uppgifter hittar du i användarvillkor och dataskyddsinformation.

Acceptera