Vad är Incotermer?

Incotermer (Internationella kommersiella villkor) är standardiserade internationella handelsvillkor. De omfattas och publiceras av Internationella handelskammaren (för närvarande: Incotermer 2010). Parterna (säljare, köpare) i en affärstransaktion kan komma överens om en klausul i Incotermerna. Med hjälp av Incotermer regleras de viktigaste säljar- och köparskyldigheterna, särskilt risköverföring och leveranskostnader mellan handelspartners.

Vad styrs av Incotermer?

Med överenskommelsen om en leveransklausul klargörs framför allt följande punkter mellan parterna:
Platsen och tidpunkten för överföring av risk vid eventuell undergång (såsom skada, förlust, stöld, etc.) av varorna


Uppdelning av leveranskostnaderna


Skyldigheter vid export- och importförtullning

Vilka Incotermer finns det?

Nedan följer en översikt:
Uppgifterna är en kort sammanfattning, som inte återspeglar den fulla omfattningen av rättigheter och skyldigheter för parterna.

Förklaring av Incotermer för vägtransporter

EXW - Ex Works / Från fabriken (... angiven leveransplats)

Säljaren bär ingen kostnad och ingen risk efter att varorna lämnar fabriken / lagret. Säljaren måste inte lasta varorna på ett upphämtande fordon, och heller inte tullklarera för export (exportförtullning), om detta skulle vara nödvändigt.
EXW - Ex Works / Från fabriken

FCA - Free Carrier / Fritt frakföraren (... angiven leveransplats)

Köparen övertar kostnader och risk från fraktföraren på avreseorten. Säljaren förbinder sig att lasta varorna på det upphämtande fordonet och, i förekommande fall, tullklarera varorna för export (exportförtullning).
FCA - Free Carrier / Fritt frakföraren

CPT - Carriage paid to / Frakt betald till (... angiven destination)

Säljaren måste ingå ett transportavtal och betala kostnaderna till den angivna destinationen. Säljaren har, i förekommande fall, skyldighet att tullklarera varorna för export (exportförtullning). Riskerna (förlust, skada) bär köparen från överlämnandet av varor till den första fraktföraren på avreseorten. Tullklareringen måste dock, i förekommande fall, utföras av köparen!
CPT - Carriage paid to / Frakt betald till

CIP - Carriage and Insurance paid to - Fraktfri försäkring (... angiven destination)

Säljaren måste ingå ett transportavtal och betala kostnaderna till den angivna destinationen. Säljaren har, i förekommande fall, skyldighet att tullklarera varorna för export (exportförtullning). Säljaren ingår också ett försäkringsavtal gällande de på köparen övertragna riskerna (förlust, skada). Riskansvaret (förlust, skada) bärs av köparen från det att varorna överlämnas till den första fraktföraren på avreseorten. Tullklareringen måste dock, i förekommande fall, utföras av köparen!
CIP - Carriage and Insurance paid to - Fraktfri försäkring

DAT - Delivered at Terminal / levererad till terminal (... angiven terminal i destinationshamnen / -orten)

Säljaren bär kostnaderna och riskerna för leveransen till den angivna terminalen / orten, inklusive lossningen från det ankommande transportmedlet. Tullklareringen ska, i förekommande falls, utföras av köparen!
DAT - Delivered at Terminal / levererad till terminal

DAP - Delivered at Place / Levererad till angiven ort (... angiven destination)

Säljaren ska tillhandahålla levereransen av varorna till köparen med det ankommande transportmedlet lossningsredo på angiven destinationsort i importlandet och bär tills dess riskansvaret. Importförtullning och lossning ska utföras av köparen!
DAP - Delivered at Place / Levererad till angiven ort

DDP - Delivered Duty paid / Levererad förtullad² (... angiven destination)

Säljaren tillhandahåller köparen de för import klarerade (förtullade) varorna på det ankommande transportmedlet lossningsredo på den angivna destinationsorten i importlandet och bär tills dess riskansvaret. Säljaren har också skyldighet att betala alla skatter och alla tullformaliteter för såväl export som import. Lossningen utförs av köparen!
DDP - Delivered Duty paid / Levererad förtullad²
² Om parterna dock önskar att vissa av säljarens skyldigheter gällande påförda kostnader för import av varor (såsom moms) ska uteslutas, bör detta tydligt klargöras genom ett entydigt tillägg i köpeavtalet (originalcitat från Incoterms 2000) eller så bör DAP tillämpas.

Ytterligare information:

^ - Top

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du användningen av cookies. Om du vill utesluta vissa cookies, klickar du här. Mer information om hur vi hanterar dina uppgifter hittar du i användarvillkor och dataskyddsinformation.

Acceptera