Effektiv lastsäkring beror på vilken typ av last det handlar om och börjar vid en korrekt, transportsäker förpackning, samt
lastning, stuvning och säkring av lasten. Endast väl förpackade och stuvade varor kan säkras och transporteras korrekt och trafiksäkert.

Typer av lastsäkring

Förstängning

Formanpassad lastsäkring: säkring i färdriktningen med lastpallar Formanpassad lastsäkring: säkring i färdriktningen med lastpallar

Vid formanpassad lastsäkring lastas varorna direkt och utan lastlucka upp till lastgränsen (framstam, sidovägg, stolpe etc.).
Den formanpassade lastsäkringen anses i kombination med XL-släpvagnar vara en särskilt effektiv metod för lastsäkring.


Om detta inte är möjligt på grund av typen av last, kan formanpassningen uppnås med hjälp av spännband och hjälpmedel.

Presspassning genom surrning Presspassning genom surrning

Lastsäkring med friktion

Vid lastsäkring med friktion ökar lastens tyngdkraft genom surrning av lasten, vilket skapar en bättre lastsäkring.


Detta uppnås, till exempel, genom surrning med spännband.

Kombinerad formpassning och presspassning Kombinerad formpassning och presspassning

Kombinerad lastsäkring

Vid kombinerad lastsäkring kombineras element från formanpassad och friktionsanpassad lastsäkring. Lasten laddas, till exempel, vid gavelväggen och surras form- och friktionsanpassat med spännband. I praktiken är detta en mycket vanlig metod för att säkra last.


Bilderna som beskrivs är exempel. Informationsblad med konkreta praktiska exempel enligt EN 12195-1 för de olika lastsäkrings metoderna för olika produktgrupper, kan du få från din kontaktperson.

Videoklipp "Typer av lastsäkring"

Typer av lastsäkring play
True
http://www.lkw-walter.se/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-arten.jpg

Fysikaliska grundprinciper för lastsäkring

Kraftpåverkan av last vid vägtransport

Även vid normala körförhållanden (som inkluderar hård inbromsning, acceleration, undanmanöver och dåliga vägförhållanden) påverkas lasten av enorma krafter.


Exempel: 0,5 G på sidan betyder, att en last med 10 ton egenvikt kan trycka mot lastbilskapellet med upp till 5 tons vikt: 0,5 G = 50 % av egenvikten.Kraftpåverkan av last vid vägtransport Kraftpåverkan av last vid vägtransport

Friktionskoefficient μ (my)

 

När lasten är på lastningsområdet, uppstår friktion mellan lasten och underlaget, som uttrycks med ett friktionskoefficient. Detta värde används för att beräkna lastens halkförmåga och erforderligt antal spännband.

Spännband och hjälpmedel för lastsäkring

En tillräcklig mängd lastsäkringsutrustning (spännband, kantskydd, halkskyddsmattor) och att de är i perfekt skick är en förutsättning för effektiv lastsäkring.
Spännband med lång spakspärr Spännband med lång spakspärr Förspänningskraftmätare Förspänningskraftmätare

Spännband och förspänningskraftmätare

Spännband används främst för att uppnå en friktions- och formanpassad säkring av last på fordonet. Genom surrningen ökar viktkraften, vilket resulterar i bättre lastsäkring. I princip skiljer man på:

 • Kort spakspärr med ca 350 daN (kg) spännkraft
 • Lång spakspärr med ca 500 daN (kg) spännkraft

Den effektiva spännkraften är i grunden beroende av med vilken kraft som spännbandet dras åt med spärrhaken. Därför kan den effektiva spännkraften som uppnås endast fastställas med hjälp av en förspänningskraftmätare.

Videoklipp "Hantering avspännband"

Hantering avspännband play
True
http://www.lkw-walter.se/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-spanngurte.jpg

Hjälpmedel: halkskyddsmattor och kantskydd

Halkskyddsmattor ökar friktionskoefficienten. Den här egenskapen är vid lastsäkring dock endast en fördel för vissa produkter. För andra produkter, kan användningen av dessa mattor även ha negativa effekter (t.ex. att varor glider på en lastpall, förstärkt tippning).

Kantskydd är inte till för bara att skydda lasten och spännbandet, utan är också ett effektivt hjälpmedel för att säkra lasten. De ger en jämn fördelning av förspänningskraften.

I standardutrustningen hos LKW WALTER ingår 20 spännband. Halkmattor och kantskydd är inte tillgängliga som standardprodukter. Kunden måste beroende på deras användning definiera vilken produkt med vilka egenskaper som behövs.

Ansvar gällande lastsäkring

CMR-konventionen

CMR-konventionen är den viktigaste rättsliga grunden för utförandet av internationella transporter och reglerar även ansvar gällande lastsäkring.


Artikel 17.4. b. och c.

Transportören ska (...) befrias från ansvar, om förlusten eller skadan härrör från risker förbundna med en eller flera omständigheter av följande typ:

 1. Felaktig eller bristfällig förpackning, om varorna på grund av felaktig eller bristfällig förpackning har utsatts för förluster eller skador.
 2. Hantering, lastning, stuvning eller lossning av godset som utförs av avsändaren, mottagaren eller tredje part, vilken agerar på uppdrag av avsändaren eller mottagaren.
Ansvar gällande lastsäkring

Ansvaret för lastsäkringen styrs av olika rättsliga bestämmelser. I huvudsak, delar lastare (lasthanteringspersonalen) och fraktföraren (föraren) ansvaret för korrekt lastsäkring.


Transportsäker lastning

 • Lasten och dess förpackning måste vara i ordningsenligt skick och lämpat för transporten (stabil förpackningsenhet).
 • Lastpallarna som används eller annan lastutrustning måste vara i ett perfekt tekniskt skick.
 • Lasten måste stuvas och säkras så att den inte kan glida, för att undvika skador och olyckor samt förhindra att lasten faller ned från fordonet.

Driftssäker lastning

 • Överensstämmelse med maximalt tillåten totalvikt
 • Överensstämmelse med maximalt tillåten axellast
 • Överensstämmelse med de tillåtna dimensionerna för fordonet inkl. lasten
 • Kontroll under transporten av genomförda lastsäkringsåtgärder och deras effektivitet, som t.ex. efterföljande spänning av surrningar.
 • Fordonsfunktionerna får inte hindras (ensidig stuvning, topp-tung last)

Standarder för lastsäkring

EN-standarder gäller i hela EU. Dessa definierar en internationell standard för enhetlig och korrekt lastsäkring.

De för vårt tillämpningsområde vanligaste standarderna är:

 • DIN EN 12195-1:2014 Fastställande av korrekt lastsäkring
 • DIN EN 12642 Fordonskarosser (L-/, Standard- eller XL-trailer)
 • DIN EN 12640 Surrningspunkter (till exempel hållkraft och anordning för lastöglor på trailern)
Kombinerad trafik Kombinerad trafik

Lastsäkring för kombinerad trafik

Vid kombinerade transporter måste lasten säkras mot starkare krafter i båda riktningarna (tåg - 1 G) och på sidorna (färja 0,7 G) för att inte glida. Trailers / växelflak lastas inom tågtrafiken både i och mot vagnarnas fartriktning.

XL-trailer jämfört med standard-trailer

Till skillnad mot standard-trailers, har XL-trailers lastsäkringsegenskaper som positivt stödjer lastsäkringen - till exempel en förstärkt framstam, en fastare struktur och förstärkta sidokapell. Vår kranbara egenflotta består uteslutande av XL-trailers.

Experter om temat lastsäkring

Hur transportsäker stuvningen och säkringen är, det är lastarens ansvar; eftersom denne känner till varorna och förpackningarna!


LKW WALTER tillhandahåller INGA experttips och ger INTE råd till kunder eller lastningspersonal avseende optimerade eller korrekta lastsäkringsåtgärder!


En korrekt lastsäkring har att göra med kvaliteten på varorna och förpackningarna. Konsultera därför, anpassat efter er produkt, en lastsäkringsexpert för att få personlig rådgivning.

 • TÜV
 • DEKRA
 • ÖAMTC
 • Europeiska kommissionen
 • Försäkringsexperter
 • Konsultföretag Lastsäkring

Ytterligare information:

^ - Top

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du användningen av cookies. Om du vill utesluta vissa cookies, klickar du här. Mer information om hur vi hanterar dina uppgifter hittar du i användarvillkor och dataskyddsinformation.

Acceptera