I vår ordlista hittar ni alla viktiga begrepp kring ämnet transport. Informera er nu!

A

 • ADR

  ADR = Accord européen sur le transport de marchandises Dangereuses sur Route
  Detta är ett internationellt avtal för transport av farligt gods på väg.
 • AÖSp

  AÖSp = Allgemeine Österreichische Spediteursbedingungen (Allmänna österrikiska speditörsvillkor)  AÖSp gäller enligt överenskommelse. De reglerar bland annat rättsförhållandet mellan uppdragsgivare och speditör samt speditörens ansvar.

C

 • CMR-konventionen

  CMR = Convention relative au contrat de transport internationale de Marchandises par Route

  CMR är konventionen för avtal för internationella vägtransporter". Bestämmelserna i CMR måste tillämpas av alla fördragsslutande stater vid gränsöverskridande godstransporter på väg.
 • Code of Conduct

  En "Code of Conduct" eller "uppförandekod" är en samling av önskade uppföranderegler i olika situationer och sammanhang, vilka företag mestadels frivilligt åtar sig att följa.
  WALTER GROUP har utvecklat sin egen uppförandekod och denna tjänar våra medarbetare och chefer som en guide för sina beslutstagande och sin entreprenörsanda.  Code of Conduct (PDF)

 • CONNECT

  CONNECT är vår online-portal för kunder, genom vilken transportavtal bekvämt kan ingås med ett enkelt musklick. Ytterligare funktioner: aktuell uppdragsöversikt och tillhandahållande av användbar information: Demo

  CONNECT

E

 • EN 12642 XL

  EN 12642 XL är en term inom lastsäkring. Detta är den europeiska standarden för förstärkta fordonskarosser. XL-konstruktioner följer denna standard (förstärkta fordonspåbyggnader). Hela trailerflottan hos LKW WALTER för kombinerade transporter omfattas av standarden EN 12642 XL.
 • EURO-klasser (2, 3, 4, 5, 6)

  EURO 2, 3, 4, 5 eller 6 står för de olika motorklasserna hos lastbilar med låg buller- och utsläppsnivå. LKW WALTER samarbetar med transportpartners med miljövänlig utrustning, minst EURO-klass 4 och uppåt.

F

 • Formanpassning

  Formanpassning är en typ av lastsäkring.

  Vid formanpassad lastsäkring lastas varorna direkt och utan lastlucka upp till lastgränsen (framstam, sidovägg, stolpe etc.).
  Den formanpassade lastsäkringen anses i kombination med XL-släpvagnar vara en särskilt effektiv metod för lastsäkring.

 • Fraktportal

  I en fraktportal (mestadels online) handlar man med lass och transporter mellan leverantörer av gods och leverantörer av lastutrymme.
 • Friktionskoefficient μ (my)

  När lasten är på lastningsområdet, uppstår friktion mellan lasten och underlaget, som uttrycks med ett friktionskoefficient. Detta värde används för att beräkna lastens halkförmåga och erforderligt antal spännband.
 • FTL

  FTL är den engelska förkortningen för "Full Truck Load" (komplettlast).

G

 • GREEN transport

  "GREEN transport" är ett begrepp hos LKW WALTER som omfattar alla våra aktiviteter för att minska utsläpp av föroreningar under transport.  GREEN transport

 • GZA

  GZA = "Grundlagen der Zusammenarbeit" (Allmänna villkor för samarbete)
  De lägger grunden för framtida samarbete med våra transportpartners.

H

 • Helbilstransport

  Med en helbilstransport menas en fullastad lastbil som normalt är avsedd för endast en mottagare.
  Det internationella begreppet är "FTL" - Full Truck Load.

I

 • Inbyggt stativ för rullar (rullgropar)

  Plåt- och stålrullar betecknas på engelska som coils. För att kunna lasta dessa rullar (som kan väga flera ton) säkert, krävs antingen en passande förpackning (ram) eller en trailer med coilmulde.
  En coilmulde är en dold nedsänkning i trailerns golv med en längd på ca 5-8,5 m. När gropen är täckt kan även andra typ av varor lastas på dessa fordon.  LKW WALTER:s trailerflotta

 • Incotermer

  Incotermer (Internationella kommersiella villkor) är standardiserade internationella handelsvillkor. De omfattas och publiceras av Internationella handelskammaren (för närvarande: Incotermer 2010). Parterna (säljare, köpare) i en affärstransaktion kan komma överens om en klausul i Incotermerna. Med hjälp av Incotermer regleras de viktigaste säljar- och köparskyldigheterna, särskilt risköverföring och leveranskostnader mellan handelspartners.  Incotermer

 • ISO

  ISO = "International Organization for Standardization"
  LKW WALTER är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001:2008 sedan 1992 och miljöcertifierad enligt ISO 14001:2004 sedan 2016.  ISO-Certifikat (PDF)

K

 • Kombinerad lastsäkring

  Vid kombinerad lastsäkring kombineras element från formanpassad och friktionsanpassad lastsäkring. Lasten laddas, till exempel, vid gavelväggen och surras form- och friktionsanpassat med spännband. I praktiken är detta en mycket vanlig metod för att säkra last.
 • Kombinerad trafik

  För att hantera transporten så miljövänligt och kostnadseffektivt som möjligt, kombineras i kombinerad trafik de olika transportsätten lastbil, järnväg och färja på ett optimalt sätt.

  • Tåg/färja för huvudsträckan (miljövänlig transportlösning)
  • Lastbil för anslutningstrafiken (flexibel upphämtning och leverans)

  Kombinerad trafik

L

 • LOADS TODAY

  LOADS TODAY, den ledande fraktportalen för helbilslaster i Europa, är en internetplattform för LKW WALTER:s transportpartners.
  En viktig fördel med LOADS TODAY är att transportpartners till LKW WALTER endast hittar helbilslaster som LKW WALTER beställer och betalar.  LOADS TODAY

 • LTL

  LTL är den engelska förkortningen för "Less than Truck Load" (delparti).

O

P

 • PPE

  PPE = Personal Protective Equipment (Personlig skyddsutrustning)

  Följande beteckningar föreskriver konstant användning av personlig skyddsutrustning: hjälm (EN 397), skyddsglasögon (EN 166 / EN 166-3), hörselskydd (EN 352), kroppstäckande kläder, säkerhetsväst (EN 471), arbetshandskar (EN 388) och skyddsskor med stålhätta (EN 20345 S1).  Videoklipp om personlig skyddsutrustning (PSA)

 • Presspassning

  Presspassning är en typ av lastsäkring.

  Vid lastsäkring med friktion ökar lastens tyngdkraft genom surrning av lasten, vilket skapar en bättre lastsäkring.

  Detta uppnås, till exempel, genom surrning med spännband.

S

 • SHEQ

  SHEQ = Safety, Security, Health, Environment, Quality

  LKW WALTER sammanförde 2005 områdena säkerhet/hälsa, miljö och kvalitet. 2008 infördes Security Management. Sedan dess samlas ovan nämnda teman under begreppet SHEQ.  SHEQ-management

 • Short Sea Shipping

  Short Sea Shipping står för godstransporter till sjöss inom en kontinent. Det är en av de möjliga transportvägarna för kombinerade transporter hos LKW WALTER.
 • Spännband

  Spännband används för att spänna fast och säkra last. Principiellt skiljer man mellan spännband med en spännare med kort hävstång (ca 350 daN spännkraft) och spännband med en spännare med lång hävstång (ca 500 daN spännkraft).
 • SQAS

  SQAS = Safety & Quality Assessment System

  SQAS-bedömningen är ett system som har utvecklats av CEFIC, "European Chemical Industry Council" (Europeiska organisation för kemisk industri).
  En ny bedömning görs vart tredje år och fungerar som ett verktyg för att samordna kvalitet, säkerhet (person- och egendomsskydd), miljöbeteende och CSR-aktiviteter hos transport- och logistikföretag i en enhetlig form.
  LKW WALTER fick redan 1995 sin första SQAS-bedömning.

T

 • Trailer-trucking

  Med trailer-trucking menas genomförandet av en för- och eftertransport inom ramen för en kombitransport, dvs. en LKW WALTER-trailer dras från lastningsställe till kombiterminal/hamn resp. från kombiterminal/hamn till lossningsställe.
 • Tur och retur-modell

  Med tur och retur-modellen kör våra transportföretagare kontinuerligt fram och tillbaka mellan två länder (t.ex. Tyskland - Frankrike - Tyskland)

W

 • WAB

  WAB = Wechselaufbau (växelflak)

  Växelflak används huvudsakligen för kombinerade transporter på järnväg/väg. Växelflak från vår egen flotta uppfyller de höjda säkerhetskraven för lastsäkerhet. (Test enligt EN 12642 XL). För närvarande är mer än 200 stycken av dessa i bruk.  LKW WALTER:s trailerflotta

X

 • XL-trailer

  Till skillnad från vanliga påhängsvagnar uppvisar XL-trailern konstruktionsegenskaper som stödjer lastsäkringen - till exempel stärkt frontvägg, 4 dörrlås, förstärkt presenning, min. 32 kapellbrädor, fastare struktur och förstärkta sidopresenningar.

  Vår egen trailerflotta består uteslutande av XL-trailers.  Se även EN 12642 XL.

^ - Top

Denna webbplats använder cookies för att kunna ge er den bästa möjliga användarupplevelsen. Genom att använda webbplatsen godkänner ni lagring av cookies. Mer information hittar du på: Användarvillkor