Ett högkvalitativt genomförande av vår service är en förutsättning för att överleva på transportmarknaden på lång sikt. Ni, och i synnerhet era chaufförer, har en stor del i vilket intryck våra kunder får av vårt företag och vår servicekvalitet. Välutbildade, välinformerade och motiverade chaufförer är fundamentet för detta.

Personlig skyddsutrustning

Din säkerhet är också viktig för oss! Det är både vårt och den europeiska industrins mål, att ditt arbete som professionell lastbilschaufför förlöper utan olyckor. Med rätt säkerhetsåtgärder och förebyggande skydd genom din „personliga skyddsutrustning" vill vi bidra till detta! I följande filmklipp har vi sammanfattat förhållningsreglerna för den korrekta användningen av din „personliga skyddsutrustning".
Personlig skyddsutrustning play
True
http://www.lkw-walter.se/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-saftey-rules.jpg

Säkerhetsföreskrifter för anläggningen/fabriksområdet

Bekanta dig med anläggningens/fabriksområdets säkerhetsföreskrifter innan du anländer och följ dem utan undantag! Många anläggningar/fabriker har sina egna informationsbroschyrer eller -videor.
Säkerhetsföreskrifter för anläggningen/fabriksområdet play
True
http://www.lkw-walter.se/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-sicherheit-werksgelaende.jpg

Kontroll innan körningen

Kontrollera i vilket skick ditt fordon är innan körningen, inklusive fordonsutrustningen och din personliga skyddsutrustning.
LKW WALTER lägger särskilt stor vikt vid att alla trailers är i perfekt skick. play
True
http://www.lkw-walter.se/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-check-fahrantritt.jpg

Lastsäkring

Gyllene regler för lastsäkring

Som chaufför är du oftast den som utför lastsäkringen.

Varje last skall stuvas och surras på ett sådant sätt att den vid en tvärbromsning eller en plötslig svängning inte kan glida runt, rulla omkring eller falla av.


Om du följer de gyllene reglerna för lastsäkring, är du alltid på den säkra sidan. I detta videoklipp lär du dig på bara två minuter vad som är viktigt, och vad du bör tänka på när du säkrar lasten.

Gyllene regler för lastsäkring play
True
http://www.lkw-walter.se/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-regeln.jpg

Hantering avspännband

En tillräcklig mängd lastsäkringsutrustning (spännband, kantskydd, halkskyddsmattor) och att de är i perfekt skick är en förutsättning för effektiv lastsäkring.


Vad du bör tänka på när det handlar om lastsäkringsutrustning, får du veta i följande videoklipp.

Hantering avspännband play
True
http://www.lkw-walter.se/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-spanngurte.jpg

Typer av lastsäkring

När det gäller lastsäkring finns det olika säkringsmetoder för varje typ av last. Vilka lastsäkringsåtgärder som är lämpliga och tillförlitliga, får du veta i följande videoklipp.


Om du är osäker på om lastsäkringmetoden är korrekt, på grund av typen av last (t.ex. förpackning, tyngdpunkt); bör du inhämta instruktioner från personalen på lastningsstället för att försäkra dig om att lastsäkringen är tillräcklig.

Typer av lastsäkring play
True
http://www.lkw-walter.se/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-arten.jpg

Stöldskydd

De körsträckor som anges i transport- eller truckingordern är obligatoriska att följa! Om ingen körrutt finns angiven är du ansvarig för att välja en säker körsträcka.


  • Kör den direkta körsträckan på huvudvägar.
  • Använd endast säkra och bevakade parkerinsplatser.
  • Stanna under inga omständigheter på osäkra parkeringsplatser, rastställen etc. (Hot Spots).
  • Körsträckan och vilotiderna måste planeras därefter!
Stöldskydd play
True
http://www.lkw-walter.se/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-sicherheit-diebstahl.jpg

Trailer-hantering

LKW WALTER lägger särskilt stor vikt vid att alla trailers är i perfekt skick.
Lär dig på bara 2 minuter, vilka punkter som är viktiga och som du bör se över vid övertagandet av trailern.

Kontrollera att inga skador har uppstått på trailern

Kontrollera att inga skador har uppstått på trailern play
True
http://www.lkw-walter.se/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-trailer-handling.jpg

Övertagande och återlämning av trailern

Övertagande och återlämning av trailern play
True
http://www.lkw-walter.se/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-sicherheit-handling.jpg

Ytterligare information:

^ - Top

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du användningen av cookies. Om du vill utesluta vissa cookies, klickar du här. Mer information om hur vi hanterar dina uppgifter hittar du i användarvillkor och dataskyddsinformation.

Acceptera