Effektiv lastsäkring beror på vilken typ av last det handlar om och börjar vid en korrekt, transportsäker förpackning, samt
lastning, stuvning och säkring av lasten. Endast väl förpackade och stuvade varor kan säkras och transporteras korrekt och trafiksäkert.

Kraftpåverkan av last under transport

Även vid normala körförhållanden (som inkluderar hård inbromsning, acceleration, undanmanöver och dåliga vägförhållanden) påverkas lasten av enorma krafter.

Exempel: 0,5 G på sidan betyder, att en last med 10 ton egenvikt kan trycka mot lastbilskapellet med upp till 5 tons vikt: 0,5 G = 50 % av egenvikten.

Kraftpåverkan av last vid vägtransport

Kraftpåverkan av last vid vägtransport Kraftpåverkan av last vid vägtransport

Kraftpåverkan av last vid kombinerad trafik

Vid vagnväxling på tågstationer samt genom rullnings- och krängningsrörelser på fartyg utsätts lasten för högre krafter än vid trucking på väg.

Det krävs ökade lastsäkringsåtgärder vid transport för kombinerad trafik:

  • Eftersom trailer även lastas mot färdriktningen, måste lasten vara väl säkrad för att förhindra att den glider bakåt.
  • Sträva efter en optimal viktfördelning på trailern - undvik fram- eller baktunga transporter!
 

Registrera dig och bli partner!

Ytterligare information om temat "lastsäkring" är endast tillgänglig för partners.
Registrera dig idag och profitera från de många fördelarna med ett samarbete!


Registrera dig nu! Inloggning

Ytterligare information:

^ - Top

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du användningen av cookies. Om du vill utesluta vissa cookies, klickar du här. Mer information om hur vi hanterar dina uppgifter hittar du i användarvillkor och dataskyddsinformation.

Acceptera