Effektiv lastsäkring beror på vilken typ av last det handlar om och börjar vid en korrekt, transportsäker förpackning, samt
lastning, stuvning och säkring av lasten. Endast väl förpackade och stuvade varor kan säkras och transporteras korrekt och trafiksäkert.

Kraftpåverkan av last under transport

Även vid normala körförhållanden (som inkluderar hård inbromsning, acceleration, undanmanöver och dåliga vägförhållanden) påverkas lasten av enorma krafter.


Exempel: 0,5 G på sidan betyder, att en last med 10 ton egenvikt kan trycka mot lastbilskapellet med upp till 5 tons vikt: 0,5 G = 50 % av egenvikten.

Kraftpåverkan av last vid vägtransport

Kraftpåverkan av last vid vägtransport Kraftpåverkan av last vid vägtransport

Kraftpåverkan av last vid kombinerad trafik

Kombinerad trafik Kombinerad trafik

Vid vagnväxling på tågstationer samt genom rullnings- och krängningsrörelser på fartyg utsätts lasten för högre krafter än vid trucking på väg.


Det krävs ökade lastsäkringsåtgärder vid transport för kombinerad trafik:


  • Eftersom trailer även lastas mot färdriktningen, måste lasten vara väl säkrad för att förhindra att den glider bakåt.
  • Sträva efter en optimal viktfördelning på trailern - undvik fram- eller baktunga transporter!
  • Kontrollera alltid, före överlämnandet till terminalen / hamnen eller vid varje övertagande av släpvagnen, att en korrekt lastsäkring har utförts (t.ex. att spännbanden har tillräckligt med spännkraft).

Kraftpåverkan vid kombinerad trafik - tåg

Kraftpåverkan vid kombinerad trafik - tåg Kraftpåverkan vid kombinerad trafik - tåg

Kraftpåverkan vid kombinerad trafik - fartyg

Kraftpåverkan vid kombinerad trafik - fartyg Kraftpåverkan vid kombinerad trafik - fartyg

Typer av lastsäkring

Förstängning

Vid formanpassad lastsäkring lastas varorna direkt och utan lastlucka upp till lastgränsen (framstam, sidovägg, stolpe etc.).
Den formanpassade lastsäkringen anses i kombination med XL-släpvagnar vara en särskilt effektiv metod för lastsäkring.
Om detta inte är möjligt på grund av godsets egenskaper, kan förstängning uppnås med hjälp av spännband och andra hjälpmedel. Lastsäkringsmetoder för förstängning med spännband är t.ex. överfalls- och grimsurrning, samt loopsurrning.

Lastsäkring med friktion

Vid lastsäkring med friktion ökar lastens tyngdkraft genom surrning av lasten, vilket skapar en bättre lastsäkring.
Lastsäkring med friktion: vid surrning förlorar spännband med avtagande vinkel en del av sin säkringskraft. Lastsäkring med friktion: vid surrning förlorar spännband med avtagande vinkel en del av sin säkringskraft.

Kombinerad lastsäkring

Vid kombinerad lastsäkring kombineras element från formanpassad och friktionsanpassad lastsäkring. Lasten laddas, till exempel, vid gavelväggen och surras form- och friktionsanpassat med spännband. I praktiken är detta en mycket vanlig metod för att säkra last.
Säkring för kombinerad trafik - framåt, i sidled och bakåt, med hjälp av halkfria mattor Säkring för kombinerad trafik - framåt, i sidled och bakåt, med hjälp av halkfria mattor
Bilderna som beskrivs är exempel. Informationsblad med konkreta praktiska exempel enligt EN 12195-1 för de olika lastsäkrings metoderna för olika produktgrupper, kan du få från din kontaktperson.

Videoklipp "Typer av lastsäkring"

Typer av lastsäkring play
True
http://www.lkw-walter.se/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-arten.jpg

Spännband och hjälpmedel för lastsäkring

En tillräcklig mängd lastsäkringsutrustning (spännband, kantskydd, halkskyddsmattor) och att de är i perfekt skick är en förutsättning för effektiv lastsäkring.
Spännband med lång spakspärr Spännband med lång spakspärr Förspänningskraftmätare Förspänningskraftmätare

Spännband och förspänningskraftmätare

Spännband används främst för att uppnå en friktions- och formanpassad säkring av last på fordonet. Genom surrningen ökar viktkraften, vilket resulterar i bättre lastsäkring. I princip skiljer man på:

  • Kort spakspärr med ca 350 daN (kg) spännkraft
  • Lång spakspärr med ca 500 daN (kg) spännkraft

Den effektiva spännkraften är i grunden beroende av med vilken kraft som spännbandet dras åt med spärrhaken. Därför kan den effektiva spännkraften som uppnås endast fastställas med hjälp av en förspänningskraftmätare.

Videoklipp "Hantering avspännband"

Hantering avspännband play
True
http://www.lkw-walter.se/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-spanngurte.jpg

Hjälpmedel: halkskyddsmattor och kantskydd

Halkskyddsmattor ökar friktionskoefficienten. Den här egenskapen är vid lastsäkring dock endast en fördel för vissa produkter. För andra produkter, kan användningen av dessa mattor även ha negativa effekter (t.ex. att varor glider på en lastpall, förstärkt tippning).


Kantskydd är inte till för bara att skydda lasten och spännbandet, utan är också ett effektivt hjälpmedel för att säkra lasten. De ger en jämn fördelning av förspänningskraften.


Registrera dig och bli partner!

Ytterligare information om temat "lastsäkring" är endast tillgänglig för partners.
Registrera dig idag och profitera från de många fördelarna med ett samarbete!

Ytterligare information:

^ - Top

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du användningen av cookies. Om du vill utesluta vissa cookies, klickar du här. Mer information om hur vi hanterar dina uppgifter hittar du i användarvillkor och dataskyddsinformation.

Acceptera