Effektiv lastsäkring beror på vilken typ av last det handlar om och börjar vid en korrekt, transportsäker förpackning, samt
lastning, stuvning och säkring av lasten. Endast väl förpackade och stuvade varor kan säkras och transporteras korrekt och trafiksäkert.

Kraftpåverkan av last under transport

Även vid normala körförhållanden (som inkluderar hård inbromsning, acceleration, undanmanöver och dåliga vägförhållanden) påverkas lasten av enorma krafter.


Exempel: 0,5 G på sidan betyder, att en last med 10 ton egenvikt kan trycka mot lastbilskapellet med upp till 5 tons vikt: 0,5 G = 50 % av egenvikten.

Kraftpåverkan av last vid vägtransport Kraftpåverkan av last vid vägtransport

Kraftpåverkan av last vid vägtransport

Kraftpåverkan av last vid kombinerad trafik

Kombinerad trafik Kombinerad trafik

Vid vagnväxling på tågstationer samt genom rullnings- och krängningsrörelser på fartyg utsätts lasten för högre krafter än vid trucking på väg.


Det krävs ökade lastsäkringsåtgärder vid transport för kombinerad trafik:


 • Eftersom trailer även lastas mot färdriktningen, måste lasten vara väl säkrad för att förhindra att den glider bakåt.
 • Sträva efter en optimal viktfördelning på trailern - undvik fram- eller baktunga transporter!
 • Kontrollera alltid, före överlämnandet till terminalen / hamnen eller vid varje övertagande av släpvagnen, att en korrekt lastsäkring har utförts (t.ex. att spännbanden har tillräckligt med spännkraft).

Kraftpåverkan vid kombinerad trafik - tåg

Kraftpåverkan vid kombinerad trafik - tåg Kraftpåverkan vid kombinerad trafik - tåg

Kraftpåverkan vid kombinerad trafik - fartyg

Kraftpåverkan vid kombinerad trafik - fartyg Kraftpåverkan vid kombinerad trafik - fartyg

Typer av lastsäkring

Förstängning

Vid formanpassad lastsäkring lastas varorna direkt och utan lastlucka upp till lastgränsen (framstam, sidovägg, stolpe etc.).
Den formanpassade lastsäkringen anses i kombination med XL-släpvagnar vara en särskilt effektiv metod för lastsäkring.
Om detta inte är möjligt på grund av typen av last, kan formanpassningen uppnås med hjälp av spännband och hjälpmedel. Formanpassade metoder för lastsäkring med spännband är t.ex. kors- och fjädersurrning, samt front- eller bakklaffar.

Lastsäkring med friktion

Vid lastsäkring med friktion ökar lastens tyngdkraft genom surrning av lasten, vilket skapar en bättre lastsäkring.
Lastsäkring med friktion: vid surrning förlorar spännband med avtagande vinkel en del av sin säkringskraft. Lastsäkring med friktion: vid surrning förlorar spännband med avtagande vinkel en del av sin säkringskraft.

Kombinerad lastsäkring

Vid kombinerad lastsäkring kombineras element från formanpassad och friktionsanpassad lastsäkring. Lasten laddas, till exempel, vid gavelväggen och surras form- och friktionsanpassat med spännband. I praktiken är detta en mycket vanlig metod för att säkra last.
Säkring för kombinerad trafik - framåt, i sidled och bakåt, med hjälp av halkfria mattor Säkring för kombinerad trafik - framåt, i sidled och bakåt, med hjälp av halkfria mattor
Bilderna som beskrivs är exempel. Informationsblad med konkreta praktiska exempel enligt EN 12195-1 för de olika lastsäkrings metoderna för olika produktgrupper, kan du få från din kontaktperson.

Videoklipp "Typer av lastsäkring"

Typer av lastsäkring play
True
http://www.lkw-walter.se/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-arten.jpg

Spännband och hjälpmedel för lastsäkring

En tillräcklig mängd lastsäkringsutrustning (spännband, kantskydd, halkskyddsmattor) och att de är i perfekt skick är en förutsättning för effektiv lastsäkring.
Spännband med lång spakspärr Spännband med lång spakspärr Förspänningskraftmätare Förspänningskraftmätare

Spännband och förspänningskraftmätare

Spännband används främst för att uppnå en friktions- och formanpassad säkring av last på fordonet. Genom surrningen ökar viktkraften, vilket resulterar i bättre lastsäkring. I princip skiljer man på:

 • Kort spakspärr med ca 350 daN (kg) spännkraft
 • Lång spakspärr med ca 500 daN (kg) spännkraft

Den effektiva spännkraften är i grunden beroende av med vilken kraft som spännbandet dras åt med spärrhaken. Därför kan den effektiva spännkraften som uppnås endast fastställas med hjälp av en förspänningskraftmätare.

Videoklipp "Hantering avspännband"

Hantering avspännband play
True
http://www.lkw-walter.se/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-spanngurte.jpg

Hjälpmedel: halkskyddsmattor och kantskydd

Halkskyddsmattor ökar friktionskoefficienten. Den här egenskapen är vid lastsäkring dock endast en fördel för vissa produkter. För andra produkter, kan användningen av dessa mattor även ha negativa effekter (t.ex. att varor glider på en lastpall, förstärkt tippning).


Kantskydd är inte till för bara att skydda lasten och spännbandet, utan är också ett effektivt hjälpmedel för att säkra lasten. De ger en jämn fördelning av förspänningskraften.

Dina arbetsuppgifter och ditt ansvar

Varje last måste stuvas och säkras så att den inte ens vid hård inbromsning, plötsliga undanmanövrar eller dåliga vägförhållanden glider, välter, rullar fram och tilbaka, eller faller av.


Om du är osäker på om lastsäkringmetoden är korrekt, på grund av typen av last (t.ex. förpackning, tyngdpunkt); bör du inhämta instruktioner från personalen på lastningsstället för att försäkra dig om att lastsäkringen är tillräcklig.


Därtill är ni förpliktade till följande åtgärder:

Säkring med spännband Säkring med spännband Lastsäkring med spännband Lastsäkring med spännband
 • Kontroll av fördelning av lastvikten och surrning och säkring av godset före avfärd.
 • Om det handlar om en plomberad släpvagn får denna öppnas i samråd med din kontaktperson på LKW WALTER, förutsatt att det föreligger en överhängande fara.
 • Körbeteendet måste anpassas efter lasten.
 • Var uppmärksam på detaljerna vid lastsäkring för kombinerad trafik.
 • Lastsäkring måste garanteras även för korta transporter inom fabriksområden.
 • Följ de "10 gyllene reglerna för lastsäkring"

Videoklipp "Gyllene regler för lastsäkring"

Gyllene regler för lastsäkring play
True
http://www.lkw-walter.se/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-regeln.jpg
Hantering avspännband Hantering av
spännband
Korrekt gängning av spännband i spärrhaken Korrekt gängning av
spännband i spärrhaken

Hantering av lastsäkringsutrustning

Var uppmärksam på följande punkter:

 • Förutom de permanent monterade spännbanden på trailern, bör du ha med åtminstone fem ytterligare uppsättningar (löst spännband och spärrhake) och tillräckligt med kantskydd i ditt dragfordon.
 • Rulla ihop de lösa, oanvända spännbanden och lagra dem tillsammans med annan lastsäkringsutrustning (till exempel, kantskydd) i ditt dragfordon! Överskott av löst lastsäkringsmaterial kan du lämna på våra lastsäkringsutrustningsdepåer.
 • Se vid lastning till att personalen som lastar inte placerar varorna på oanvända, fastmonterade spännband och spärrhakar. Häng dessa på eller över hållarna.
 • Spännband och spärrhakar med betydande slitage får inte användas för att säkra last. Vänligen kassera dessa.
 • Spärrhakar får inte trycka mot kapellet. Detta kan vid kontroller i järnvägsterminalen leda till suspensioner.
 • Kontrollera vid användning av spännband att gängningen av bandet i spärrhaken är korrekt (se bilder). Vid last med vassa kanter måste kantskydd användas för att skydda spännbanden.
^ - Top

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Genom att klicka på "Godkänn" godkänner du användningen av cookies. Om du vill utesluta vissa cookies, klickar du på här. Mer information om hur vi hanterar din information hittar du i våra Användarvillkor och vår Dataskyddsinformation.

Acceptera